• Tegningen viser de ulike traséalternativene for ny sykkelhovedvei gjennom sentrale deler av Vennesla. Den brune traseen er egentlig allerede forlatt. Den røde er Tore Gustav Drivenes og God Driv AS sitt foreløpige forslag. De to lysegrønne er to traseer kommunen vil ha utredet videre. FOTO: SKISSE: VIA NOVA

Den store snarveien

Vennesla kommune planlegger en sykkelhovedvei over Hunsøya. Målet er å endre venndølers reisevaner for alltid.