• Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus mener det er oppsiktsvekkende at man ikke kan få tatt biopsi eller obdusere pasienter som kan ha Creutzfeldt- Jakobs sykdom. FOTO: Tore-André Baardsen

Sørlending døde trolig av kugalskap i juni

En pasient som med stor sannsynlighet hadde kugalskap døde i Arendal i juni. Dette avdekket en oppsiktsvekkende mangel i norsk helsevesen.