• TRAFIKKORK: Bussjåfør Thor Erik Sørbo blir ofte stående fast på Lundsbroa i rushtida og vente på grønt lys. - Kollektivfila er for smal til at man klarer å kjøre forbi, sier han. Her runder han hjørnet i Elvegata/Dronningensgate. FOTO: Reidar Kollstad

- Dette er en flaskehals i rushtida

Planen var egentlig å utvide Lundsbroa med nytt kjørefelt for å forhindre stor kødannelse i rushtida. Men broa er ikke sterk nok. Nå må trolig bilistene vike, slik at bussene slipper fram.