• SUPPLEMENT: - Senteret er ment å være et supplement og et alternativ til det offentlige tilbudet som fins til målgruppen. Vi samarbeider med en rekke andre relevante tjenester. På senteret er vi sju kvinner og to menn, og stadig flere menn henvender seg til oss, sier Rigmor Høyland Iversen. FOTO: Jostein Blokhus

- Jeg er utrolig takknemlig!