• IKKE I MÅL: ?Vi har fortsatt en slags statskirke, og løsrivelsesprosessen er egentlig bare i startfasen, sier Jan Olav Olsen, lederen i Agder og Telemark bispedømmeråd. FOTO: OLE LILLESVANGSTU

Kirken blir herre i eget hus

Den norske kirke får i både pose og sekk når den løsrives fra staten. Full frihet til å styre seg selv, mens stat og kommuner bidrar med minst like mye penger til driften som i dag.