• Jernbanelinjen er ikke i bruk i dag, men krysser rett over fylkesveien. FOTO: Henrik Ihme

Jernbanespor skaper brøytetrøbbel

Veivesenet skal derfor asfaltere over den ubrukte jernbanelinjen – helst før snøen kommer.