• Her blir den pågrepne mannen tatt vekk fra ulykkesstedet. FOTO: Hans Jacob Brekke

Vil fengsle ulykkessjåfør (31)

Sjåføren (31) som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon ved Fidjetun i Birkenes fremstilles for varetektsfengsling i dag.