• USIKKER FREMTID: Arnt Joakim Sommerseth har vært knyttet til dagtilbudet «Inn på tunet» på Rugland i åtte år. For han og de andre brukerne er det viktig å ha et sosialt møtested, og han frykter konsekvensene dersom tilbudet blir lagt ned. Kirsa Frandsen Holte er eier av gården, og sier gården og arbeidet der har ført til at flere har kommet seg videre i livet. FOTO: Hanne Christine Bor

Frykter dagtilbud blir lagt ned

Får den borgerlige siden i Mandal budsjettet sitt vedtatt, kan tilbudet «Inn på tunet» bli lagt ned.