• Preses Helga Haugland Byfuglien ønsket å ha Nordahl Griegs "Til ungdommen" i ny salmebok. Hun ble ikke hørt. FOTO: Scanpix

"Til ungdommen" ikke med i ny salmebok

Preses Helga Haugland Byfugliens bønn ble ikke hørt. Kirkemøtets flertall vil ikke ha Nordahl Griegs "Til ungdommen" i den nye salmeboken. 46 stemte for, 65 imot.