• Utbedre E 39: Fylkesmann Ann-Kristin Olsen forsøker å skape enighet rundt utbygging av E 39 fra Rosseland til Storenes i Songdalen kommune. FOTO: Jon Anders Skau

Siste forsøk på E 39-enighet

I morgen avgjør formannskapet i Søgne kommune om man skal trekke innsigelsen til reguleringsplanen for E 39 fra Rosseland til Storenes eller ikke. De må svare Statens vegvesen innen kl 16.00 fredag.