• I TRESSE: Slik er monumentet tenkt plassert i Tresse i Kristiansand. Bak til venstre på illustrasjonen ses taket på Festningen. FOTO: einar_net

Søker på nytt om monument

Veteranforbundet kjemper videre for hedre soldater med et monument i Tresse.