• OMSTRIDT OMRÅDE: Miljøbevegelsen og fiskeriorganisasjonene har ønsket seg å verne Skagerrak mot oljevirksomhet. I vår legges regjeringens forvaltningsplan for området fram, og den er ventet å åpne i alle fall deler av området for industrien. Bildet er fra tidligere leteboring i Farundsbassengen med riggen Polar Pioneer. FOTO: Gert Ove Mollestad

Oljeleting i Skagerrak: Ingen Agder-kommuner uttalte seg

Når regjeringens forvaltningsplan for Skagerrak legges fram i vår, har kystkommunene liten påvirkning på utfallet. Ingen av kommunene i Agder tok seg bryet å avgi uttalelse i prosessen.