• HOGST: I dette friområdet på Bellevue ble det i fjor høst hogd ned flere trær. Hogsten ble gjort med kommunens tillatelse, men gjennomføringen stred med hogstreglene kommunen innførte få måneder tidligere. FOTO: Erlend Olsbu

Kommunen brøt sine egne hogstregler

I fjor vår besluttet Lillesand kommune at ingen kan drive hogst på kommunale friområder uten å varsle berørte naboer. Noen måneder senere brøt kommunen reglene den selv hadde innført.