• - Vi har fått et betydelig gjennomslag for sakene vi gikk til valg på, sier ordfører Hans Antonsen i Grimstad.

Jubler for asylbarna

Lokale venstretopper trekker fram amnesti for asylbarna som et av partiets viktigste seiere i avtalen med Høyre, Frp og KrF.