• VARSLER PÅLEGG OG GEBYR: Disse brakkene ved Kongsgårdbukta er plassert i et friområde, og må fjernes. Mens brakkene nede på flaten fikk midlertidig dispensasjon i 2010, ble de mer permanente brakkene her til høyre i bildet satt opp i 2005. FOTO: Vegard Damsgaard

Kommunale brakker er ulovlige

31 kommunale nødboliger ved Kongsgårdbukta skulle vært fjernet for lengst.