• FARDAL: Fartsgrensa på E 39 ved Fardal er 80. Det er det ikke alle som overholder. FOTO: Hanne Christine Borø

Råkjører dømt til fengselsstraff

Nå er de første dommene kommet etter den intensiverte fartskontrollen på E 39 ved Fardal i Lindesnes.