Straffen ble mer enn fordoblet

Aust-Agder tingrett dømte en 29-åring til fengsel i ni måneder for vold mot kameraten. Lagmannsretten mer enn fordoblet straffen til fengsel i to år.