• RÅDHUSET: Eksemplarisk. FOTO: Lars Hollerud

Mange glisne flaggstenger

Det er minst to gode grunner til å heise flagget 7. juni. Påfallende mange brukte ingen av dem.