• mobbing i retten003.jpg FOTO: Kjartan Bjelland

– Skolen gjorde det de kunne

– Søgne kommune hadde gode systemer for å stoppe mobbing, sa kommunens advokat Gro Hamre i mobbesaken i tingretten.