KRISTIANSAND: Firefelts vei til Vigeland kan bli en realitet hvis den kommer med i Nasjonal transportplan og veibudsjettene øker med 45 prosent. Den kan stå ferdig i løpet av ti år.

Freddy de Ruiter (Ap) i Stortingets transportkomité mener sørlendingene bør være fornøyde hvis det blir en realitet.

— Det er et godt utgangspunkt. Men det er ingen i noen landsdeler som vil være fornøyd før etterslepet er tatt igjen, og før vi har bygd ut det vi ønsker, sier de Ruiter som er den eneste rødgrønne politikeren fra Agder i transportkomitéen.

Han mener landsdelen har blitt for opphengt i debatten om firefeltsvei

— Jeg registrerer at andre lover veldig mye, og jeg er usikker på om de klarer å holde det. De lover ikke bare firefelts E 39 til Sørlandet. De lover også veldig mye andre steder, sier han.

Planene klare

Statens vegvesen region sør, har i sitt innspill til Nasjonal transportplan foreslått firefelts vei mellom Søgne- Vigeland. I deres planer kan en firefelts vei stå ferdig i 2022. Videre vestover foreslår de møtefrie veier med forbikjøringsfelt.

Men dette forutsetter at veibudsjettene øker med 45 prosent og at prosjektene kommer med i Nasjonal transportplan.

— Dette er vårt forslag, så får vi se om regjeringen har mer ambisiøse planer, sier regionveisjef Kjell Inge Davik.

Svaret på det kommer onsdag. Da har statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet kalt inn til pressekonferanse nettopp på Vigeland i Lindesnes. Der vil han offentliggjøre regjeringens syn på E 39. Når veivesenet ikke har planlagt mer firefelts vei, er det fordi de mener trafikken er for liten. På enkelte strekninger vest for Vigeland, passerer det i snitt kun 5000 biler i døgnet (årsdøgnstrafikk).

For å bygge motorvei, må trafikken være 12.000 biler.

— Jeg har full forståelse for at folk ønsker mer vei, men vi må forholde oss til dagens veinormal og indeks for trafikkutvikling. Så blir det opptil regjeringen om de vil gjøre noe med den, sier Davik.

I tillegg til at Statens vegvesen planlegger firefelts fra Søgne til Vigeland, har de også planene klare for Kristiansand- Søgne. Denne er en del av Kristiansands bypakke 2. Til sammen er det snakk om i overkant av 50 km firefelts vei med samme standard som strekningen Kristiansand- Grimstad.

Må planlegge

Også i innspillene til KVU (Konseptvalgutredningen) foreslår Statens vegvesen firefelts vei til Vigeland. Denne ligger nå til behandling i departementet.

Denne utredningen vil si noe om hvordan regjeringen ønsker E 39. Blant annet hvor mange felt de forskjellige strekningene skal ha.

Ifølge Kjell Inge Davik vil også en trefeltsvei ha betydelig kapasitet.

Leder i Vegaksjonen i Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund, er ikke beroliget av det.

— Den vil helt sikkert ha en god kapasitet, men vi må tenke langt fram og planlegge en firefelts vei. Hvis man ikke nå planlegger, møter man seg selv i døra. Da kan vi oppleve det samme som Arendal- Grimstad- veien som nesten var for liten da de åpnet den, sier Lund.

— Er det virkelig realistisk med firefelts vei på steder der det ikke passerer flere enn 5000 biler i døgnet?

— Vi kan sikkert bruke noe fornuft når veien skal bygges over heia. Men vi må også huske på at trafikkveksten i denne regionen er langt over landsgjennomsnittet, sier Lund.

Han er redd for at trafikkutviklingen vil bli enda sterkere enn det Statens vegvesen planlegger for.