• Her har uglen tatt tilhold på en potetpose i gangen til Mary A. Olsen, etter å ha vært innesperret i vedovnen hennes i minst tre dager. FOTO: Mary A. Olsen

Fant ugle i vedovnen

– Alle har vel hørt om en grevling i taket, men en ugle i vedovnen? Den tror jeg er ny, sier Mary A. Olsen (82).