• Styreleder ved Sørlandet sykehus Peder Olsen, sykehusdirektør Jan Roger Olsen og Arendals ordfører er enige om tettere og mer dialog. På møtet overleverte Halvorsen en brev de ønsker tilbakemelding på til sykehusledelsen. FOTO: Fotobestilling FVN

Sykehusledelsen møter Arendal bystyre

I et forsøk på å skape ro rundt sykehussaken i Arendal skal styreleder Peder Olsen og sykehusdirektør ved Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen møte bystyret i Arendal.