• UHELDIG: Anleggsleder hos totalentreprenøren AF-gruppa, Kjell Kolle, beskriver byggestoppen på Bamsebo barnehage som svært uheldig for de som blir berørt. Mandag var han alene på byggeplassen på Lund i Kristiansand. FOTO: Frode Lindblom

Forlenget brakkeliv for barnehagebarn

Arbeidet med nye Bamsebo barnehage på Lund har stanset helt opp. Man blir ikke enig hvem som skal betale for midlertidige lokaler.