Vestegd er tuberkulosesmittet

Folkehelseinstituttet har påvist tuberkulose hos en person i Vest-Agder.