• Bikuber over hele Sørlandet er blitt destruert etter at "Åpen yngelråte" ble konstatert på forsommeren 2010. FOTO: Scanpix

Færre birøktere i sør

Sykdommen "åpen yngelråte" har gjort at det finnes langt færre bikuber i Aust-Agder enn for få år siden.