Her stropper skjæra Jonny materialer på Hunsfos

Hunsfos Byggsenter har fått en fjærkledd vikar på lageret.