• ØNSKER VEIEN UTENFOR: Beboere fra Tangvall til Holmen møtte Fædrelandsvennen for å vise sin motstand mot å legge den nye firefelts motorveien gjennom Tangvall og Lunde. Fra venstre: Aleksander Lien, Anne Lene Føreland Hansen, Bastian Aleksander Lien (3), Randi Føreland Hansen, Olaf Holmen, Arne Knutsen Ramsland (10), Ivar Ramsland (14), Andreas Ramsland, Torgunn Ramsland, Jan Ramsland (12), Roger Jacobsen, Rolf Tag og Arne Haukedalen. FOTO: Kjartan Bjelland

Mener E 39 vil rasere Søgne

Beboere fra Tangvall og vestover til Holmen frykter at en ny firefelts motorvei langs dagens trasé vil ødelegge nærområdene for generasjoner.