• FRITIDSORDNING: Geir Jenssen har vært på studietur til Russland. Han ble imponert over skolefritidsordningen i Vyborg, den omfavner alt fra ballett og drama til økologisk jordbruk. FOTO: Erlend Olsbu

Med mange inntrykk i bagasjen