• SKIVER: Nå kan du ikke lenger stå så lenge du vil, uten at noen griper inn lenger. Parkeringsskiver innføres så fort som mulig i Vennesla, og det skal sørge for at parkeringsvaktene lettere tar de som parkerer for lenge i sentrum

Vennesla innfører parkeringsskiver

Nå må venndølene lære noe helt nytt. Parkeringsskiver innføres på alle p-plasser i sentrum så fort som mulig. Det vedtok politikerne helt uventet tirsdag.