KRISTIANSAND: — Jeg er vant med å kunne diskutere saker i romslighet, sier Erling Walther, som har vært pinsepastor i Flekkefjord, på Lista, i Tvedestrand, Haugesund og på Karmøy.- Ingen av disse stedene hadde en slik vedtekt, sier Walther, som nå er medlem av Filadelfia-menigheten i Kristiansand.Gunnar Jeppestøl, pastor i Filadelfia-menigheten i Vennesla og medlem av kontaktutvalget for norske pinsemenigheter, sier at han ikke er kjent med tilsvarende paragraf noen andre steder.Det er heller ikke Anne Gustavsen, medredaktør i pinsevennenes tidsskrift Korsets Seier.- Menighetene er selvstendige og står fritt til å velge egne vedtekter. Men etter 30 år i bevegelsen kjenner jeg bare til at umoral og kriminalitet kan føre til eksklusjon, sier hun.Roar Fjellvang, mangeårig medlem i Kristiansand, sier at de nye lokale vedtektene ble innført i 1997.- Jeg har reagert på dette punktet og har nevnt min uro for et par eldstebrødre. Grunnen til at jeg ikke har forfulgt saken, er at jeg helst vil ha fred, sier Fjellvang.- I dag utgjør regler med forklaringer fire A4-sider. For få år siden gjaldt én eneste regel, at man er døpt og medlem så lenge liv og lære står i samsvar med Bibelen. Regelen fikk plass på baksiden av medlemskortet, husker Roar Fjellvang.lars.hollerud@fedrelandsvennen.no