Skolevalgene gir en god pekepinn på valgresultatet