Sparebankene med 6 milliarder i overskudd første halvår