Den typiske familieDen gjennomsnittlige årsinntekten for husholdninger på Tinnheia ligger fra 200.000 til 400.000 kroner. To husstandsgrupper er dominerende, nemlig de med to og fire personer. Innbyggerne på Tinnheia er positive til EU, mener trygdene må begrenses og er tilhenger av miljøavgift på bensin. De synes det er greit med fremmede kulturer i Norge og er opptatt av miljøvern.Folk i bydelen er ellers glad i å spille Lotto og Tipping og er interessert i moter.I media liker folk på Tinnheia å lese, høre eller se fotball, sport samt stoff om næringsliv, økonomi, utenriks og livssyn.