Kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen, som hvert år har gitt tilskudd til Konfliktrådet i Kristiansand, ønsker nemlig ikke å sponse staten. I fjor utgjorde det kommunale tilskuddet en halv million kroner, eller rundt 40 prosent av budsjettet.— Det er meget uheldig for oss dersom staten ikke vil dekke inn dette tapet gjennom økte bevilgninger, sier Helge Bie Riber, leder av det lokale konfliktrådet. Han sier at signalene fra staten så langt har vært negative på dette punktet.- Dersom staten ikke øker sine driftsrammer, blir det mindre penger til å markedsføre tilbudet vårt utad. Vi må sannsynligvis også kutte et positivt tilbud om jobbhjelp til unge lovbrytere som vil gjøre opp for seg, sier Riber.