Flere titalls beboere innesperret av flom: – Vi er ganske fortvilte

foto