Mener høye priser har redusert faren for rasjonering