• TROLIG DREPT AV ULV: Denne elgkalven ble funnet drept ved Tisland i Marnardal forrige uke. Statens naturoppsyn antar at den er drept av ulv. FOTO: Statens naturoppsyn

Dette er siste sporet etter ulven i Agder

Statens naturoppsyn har funnet en elgkalv som trolig er drept av ulv.