Kulda reduserer vassdrag

Kulda og lite nedbør har fått Agder Energi til å redusere vannføringen i Mandalsvassdraget kraftig.