Vraker Otra-legger kabel i bakken

Statnett har bestemt seg for å grave ned 12 kilometer kabel fra Ålefjærfjorden til transformatorstasjonen i Vennesla. Otra er skrinlagt som trasé for Skagerrak 4.