Åpen for å evaluere boplikten

Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) mener boplikten bidrar til å sikre bosetting på bygdene, men er åpen for å evaluere den.