• MYE Å GJØRE: Per Pettersen foran og Øystein Greibesland fra Otera reparerer strømnettet som ligger nede på bydelen Drangsholt i Kristiansand langfredag

- Alle skal ha strøm i løpet av dagen

Agder Energi vil trolig få koblet alle som ikke har strøm tilbake på strømnettet i løpet av 1. påskedag.