NVE positiv til kraftutbygging

Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) er positive til Agder Energi Produksjons planer om å utvide Iveland kraftverk.