• FOTO: JON DANIELSEN FOTO: Jon Danielsen

Ernst hotell evakuert

Gjestene på hotellet måtte ut da kjølegass lekket ut og utløste brannalarmen.