Onsdag 28. mars

Bål, røyk og tyveri er det som har skjedd i løpet av dagen.