Fakta om NOKAS-kjennelsen

Slik ble utfallet i Gulating lagmannsrett for de 13 tiltalte i NOKAS-saken: