• MOT KOMMUNEN OG ISRAEL: 10-15 aksjonister fra Rød Ungdom markerte motstand mot at Kristiansand kommune legger til rette for ubå-testing i Marvika. Flere av ubåtene som er testet her, skal siden ha blitt solgt til Israel. I bakgrunnen skimtes tårnet til en av ubåtene som ligger til havn akkurat nå. FOTO: Frank Mersland

Aksjonerte mot kommunen og Israel

Rød ungdom mener Kristiansand kommune ikke skal tjene penger på krigsaktiviteter.