Må betale 100.000 kroner for å slutte

Firmaet Arbeidskraft.pl krever 100.000 kroner fra polske arbeidere som sier opp og tar arbeid hos en klient før det er gått seks måneder.