• KREVER FRIFINNELSE: Advokat Thor Bache-Wiig, som forsvarer Christer Erga, krevde frifinnelse av sin klient i forhold til tiltalen for uakstomt drap til tross for Ergas erkjennesle av skyld. FOTO: Reidar Kollstad

Forsvareren ba om frifinnelse

Advokat Thor Bache-Wiig ba Aust-Agder tingrett frifinne Christer Erga for aktsomt drap. Forsvareren mener at Erga ikke kunne forutse at Ivarsen kom løpende rett ut i veien og ble drept.