• FOTO: Jon Anders Skau

Søgne må gi Tommy nattevakt

Helsetilsynet refser Søgne kommune for ikke å gi sterkt trafikkskadede Tommy Faag Skeie (28) forsvarlig helsehjelp, og tvinger kommunen til å stille nattevakt.