• BEFARING: Vegvesenets prosjektleder Nils Ragnar Tvedt (t.v.) er imponert over det prosjektdirektør Jan Torka og CJV E 18 har klart å utrette den siste tiden. Her under en av ferdigbefaringene mellom Storemyr og Gaupemyr, en strekning som er forsert med tanke på åpning i slutten av mai. FOTO: Helge Corneliussen

Nye E 18 kan bli ferdig før tiden

Motorveibygger CJV E 18 er i ferd med å gjøre alle dystre spådommer ettertrykkelig til skamme.